dzs618

Polski Zbór Ewangelicki w Gdyni w latach 1931-1939
dzs617
dzs619