dzs617

Polski Zbór Ewangelicki w Gdyni w latach 1931-1939
dzs616
dzs618