dzs620

Polski Zbór Ewangelicki w Gdyni w latach 1931-1939
dzs619
dzs621