dzs621

Polski Zbór Ewangelicki w Gdyni w latach 1931-1939
dzs620
dzs622