dzs630

Polski Zbór Ewangelicki w Gdyni w latach 1931-1939
dzs629
dzs631