dzs631

Polski Zbór Ewangelicki w Gdyni w latach 1931-1939
dzs630
dzs632