Polskie holowniki morskie 1920-2015

Polskie holowniki morskie 1920-2015
Polskie holowniki morskie 1920-2015

Polskie holowniki morskie 1920-2015 / Waldemar Danielewicz. – Gdynia : PORTA MARE Pomorska Oficyna Wydawniczo-Reklamowa, [2015]. – 312 s. : il. – Księgi Floty Ojczystej, t. 68

Album “Polskie Holowniki Morskie 1920-2015”, autorstwa Waldemara Danielewicza ma 320 str. formatu 220×300 mm. Wydawnictwo poświęcone jest historii 309 holowników eksploatowanych pod polską banderą od początków naszej obecności na morzu, aż do dnia dzisiejszego. Jego zasadniczą część zajmują zdjęcia holowników, ich podstawowe dane techniczno-eksploatacyjne i biogramy, zestawione alfabetycznie, według nazwy pod którą ostatnio były zarejestrowane. Dzieli się ona na części: kolorową, obejmującą holowniki będące w eksploatacji oraz czarno-białą, w której prezentowane są holowniki już wycofane ze służby u polskich armatorów lub złomowane. Tych pierwszych jest 74, a ostatnich – 235 jednostek. Ten podstawowy człon albumu poprzedzony jest krótkim rysem historycznym rozwoju polskiej flotylli holowniczej oraz przedsiębiorstw je eksploatujących. Ważnym jego fragmentem, znajdującym się w końcowej części, jest też rozdział, w którym dość szczegółowo zostały omówione wszystkie holowniki według poszczególnych typów, wyprodukowanych przez polski przemysł okrętowy.
Holowniki, choć nie są najważniejszymi przedstawicielami naszej floty, to jednak ich historia jest niezmiernie ciekawa i tak naprawdę trudno dziś sobie bez nich wyobrazić funkcjonowanie portów, stoczni oraz firm zajmujących się pracami pogłębiarskimi czy hydrotechnicznymi.
Album przedstawia dane techniczne i rys historyczny holowników noszących polską banderę w latach 1920-2014. Przedstawione są one alfabetycznie pod ostatnią nazwą, jaką miały w czasie eksploatacji. Oprócz danych technicznych i przebiegu służby holowników książka wzbogacona jest licznymi zdjęciami często publikowanymi po raz pierwszy, co zapewne ucieszy czytelników. Zawarto w niej również historię powstawania i rozwoju przedsiębiorstw eksploatujących te jednostki zaczynając od początków naszej obecności na morzu w roku 1920 do czasów współczesnych. W opracowaniu przewidziano rysunki holowników oraz barwne plansze oznak armatorskich firm eksploatujących holowniki.

Polskie holowniki morskie 1920-2015
Polskie holowniki morskie 1920-2015