Polskie wyławiacze min zbudowane w Gdyni // Na Posterunku // Gazeta Policji Państwowej. – 1938, nr 36, z 4 września