Pomarańcze hiszpańskie przez Gdynię // Codzienna Gazeta Handlowa. – 1933, nr 149, s. 2