Port Gdynia w roku 1937 // Wiadomości Portu Gdyńskiego. – 1938, nr 1, s. 1-3

Port Gdynia w roku 1937