Port gdyński w I-ym półroczu 1939 r.: the port of Gdynia in the first half of 1939 // Wiadomości Portowe. – 1939, nr 7, s. 5-6. – Il.

Port gdyński w 1-ym półroczu 1939 r.