Postrzelony [Zygmunt Szczęśniak] // Słowo Pomorskie. – 1934, nr 12, s. 8

Postrzelony