Poświęcenie świetlicy O. N. w Kielnie // Gazeta Gdańska. – 1939, nr 34, s. 6

Poświęcenie świetlicy O. N. w Kielnie