Powstająca Gdynia oczyma żeglugowca / Stanisław Darski // Rocznik Gdyński. – 1978/1979, s. [217]-221. – Portr.

Powstająca Gdynia oczyma żeglugowca Powstająca Gdynia oczyma żeglugowca