Pożegnanie karnawału w Kasynie Oficerów Floty // Gazeta Gdańska. – 1937, nr 29, s. 7

Pożegnanie karnawału w Kasynie Oficerów Floty