813

Pożegnanie śp. Kazimierza Feliksa Małkowskiego
Pożegnanie śp. Kazimierza Feliksa Małkowskiego
814