814

Pożegnanie śp. Kazimierza Feliksa Małkowskiego
813
815