815

Pożegnanie śp. Kazimierza Feliksa Małkowskiego
814