Prace Miejskich Zakładów Elektrycznych w Gdyni // Architektura i Budownictwo. – 1936, nr 4, s. 39. – Il.

Prace Miejskich Zakładów Elektrycznych w Gdyni