Problemy komunikacyjne Gdyni / Janusz Kowalski // Rocznik Gdyński. – 1978/1979, s. [33]-50. – Il., map.

Problemy komunikacyjne Gdyni