Próby strzeleckie o odznakę strzelecką // Gazeta Gdańska. – 1937, nr 123, s. 8

Próby strzeleckie o odznakę strzelecką // Gazeta Gdańska. - 1937, nr 123, s. 8