PROSIMY PAMIĘTAĆ, że listowi przyjmują przedpłatę na miesiąc luty wzgl. luty i marzec tylko do 25 bm. // Gazeta Gdańska. – 1935, nr 12, s. 12

PROSIMY PAMIĘTAĆ, że listowi przyjmują przedpłatę na miesiąc luty wzgl. luty i marzec tylko do 25 bm. // Gazeta Gdańska. - 1935, nr 12, s. 12