Przeciwgazowa drużyna ratownicza // Latarnia Morska. – 1934, nr 45, s. 6

Przeciwgazowa drużyna ratownicza