[ZDARZY SIĘ WCZORAJ: WYBORY W MIĘDZYWOJENNEJ GDYNI] Przed wyborami do Rady Miejskiej w Gdyni. Życiorysy kandydatów z listy nr 3 Okręgu IV // Gazeta Gdańska. – 1939, nr 26, s. 7

Przed wyborami do Rady Miejskiej w Gdyni. Życiorysy kandydatów z listy nr 3 Okręgu IV // Gazeta Gdańska. - 1939, nr 26, s. 7