Przed wyrokiem sądowym w wielkim procesie o nadużycia węglowe w Gdyni: obrońca złożył kaucję za Jachimczaka // Gazeta Gdańska. – 1934, nr 17, s. 4

Obrońca złożył kaucję za Jachimczaka