Przedwojenna wolna strefa w porcie gdyńskim / Wojciech Burkiewicz // Rocznik Gdyński. – 1987/1988, nr 8, s. [115]-158

Przedwojenna wolna strefa w porcie gdyńskim