Przegląd Chyloński. Bezpłatne pismo Rady Dzielnicy Chylonia. – [b.d.], nr 4