Przegląd Lokatorski

Przegląd Lokatorski : organ Związku Lokatorów w Gdyni / [red. Feliks Kaube]. – Gdynia : Feliks Kaube 1935 (Kraków : Drukarnia Literacka).
DO NASZYCH CZYTELNIKÓW
Sprawy czynszu i najmu, które od szereg lat coraz dotkliwiej interesują najszersze kręgi społeczeństwa, po największej części giną w powodzi różnorodnych dziedzin poruszanych na lamach codziennej prasy. Postanowiliśmy więc wyodrębnić najważniejsze zagadnienia mieszkaniowe w formę specjalnego organu poświęconego Gdyni, gdzie istnieją wyjątkowe warunki urbanistyczno-portowej miejscowość, ściśle związane z rozbudową i rozrostem głównej „bramy Polski” na szeroki świat.
Bolączka mieszkaniowa, dotyka dziś wszystkie warstwy społeczeństwa, z całkiem zrozumiałych powodów – chodzi o możliwy i przystępny dach nad głową – chodzi o utrzymanie całości interesów, w ramach normalne kalkulacji – chodzi o prawidłowe i mocne fundamenty rozbudowy Gdyni.
Kiedyś będzie musiała jednak nadejść ta chwila, że nie ustawy, dekrety i rozporządzenia, lecz właściwe ujęcie konieczności uznawania wspólnoty wzajemnych interesów i dostosowanie się do ogólnej koniunktury położenia gospodarczego, decydować będzie o warunkach najmu. Pismo nasze, nie ma na celu pogłębiania istniejących sprzeczności między właścicielami a najemcami ale przeciwnie, pragnie ułatwić nawiązanie bezpośredniego kontaktu miedzy stronami, które jednak ze swej strony muszą lojalnie i obiektywnie dążyć do wzajemnego porozumienia się, nie drogą stawiania nowych i wysokich „grobli” czynszowych, uciążliwych warunków, odbiegłych dlatego od dzisiejszych możliwości nie dążą pomijania najważniejszych motywów ekonomiczno-społecznych, ale własne przez liczenie się i wzgląd na ogólne położenie sfer zarobkujących, zdolności dochodowe i płatnicze, wreszcie sumienny obrachunek faktów wysuwanych przez potrzeby życia i ramy możliwości gospodarczych.
„Przegląd Lokatorski, będzie się starał wykazywać wszelkie niedociągnięcia i przekonywać rzeczowo zainteresowane sfery o nieracjonalności dzisiejszej skali czynszowe, która na wieli polach zabija nie tylko wszelki postęp kulturalny i cywilizacyjny ale tamuje samo życia
Wydawca i Redakcja

Przegląd Lokatorski 1
Przegląd Lokatorski 1

Przeczytaj również

Najnowsze