Przeładunek i ekspedycja materiałów z własnych placów w Gdyni i w Gdańsku Frachtowanie statków – składowanie POLSKA AGENCJA DRZEWNA PAGED // Biuletyn Izby Przemysłowo-Handlowej. – 1937, nr 1