Działalność polskiej floty handlowej w grudniu [1936 r.] // Biuletyn Izby Przemysłowo-Handlowej. – 1937, nr 1, s. 15