Przemówienie wygłoszone w Gdyni 19 czerwca 1976 r. / Edward Gierek // Rocznik Gdyński. – 1977, s. 9-15. – Il.

Przemówienie wygłoszone w Gdyni 19 czerwca 1976 r.