Relacja z obchodów 50-lecia nadania praw miejskich Gdyni / Bazyli Kareł // Rocznik Gdyński. – 1977, s. [17]-23. – Il.

Przemówienie wygłoszone w Gdyni 19 czerwca 1976 r.