Przyczynek do bibliografii Gdyni i Pomorza (do 1939 r.) / Danuta Nowicka // Rocznik Gdyński. – [2004], nr 6, s. [177]-197

Przyczynek do bibliografii Gdyni i Pomorza (do 1939 r.)