Jak Urząd Bezpieczeństwa ujął w Gdyni “Szarego” / Andrzej Ropelewski // Rocznik Gdyński. – [2004], nr 16, s. [175]-176

Jak Urząd Bezpieczeństwa ujął w Gdyni "Szarego"