Przyczynek do historii września 1939 roku / Mariusz Kardas // Rocznik Gdyński. – [2004], nr 16, s. [69]-

Przyczynek do historii września 1939 roku