Przygotowanie do zjazdu eucharystycznego // Gazeta Gdańska. – 1939, nr 14, s. 7

Przygotowanie do zjazdu eucharystycznego // Gazeta Gdańska. - 1939, nr 14, s. 7