Przyjazd delegacji Słowaków świętem w Gdyni // Dzień Dobry. – 1938, nr 145, s. 1