Przyjazd Polaków Amerykańskich do Gdyni // Kurjer Zachodni. – 1929, nr 50, s. 22

Przyjazd Polaków Amerykańskich do Gdyni Kurjer-Zachodni-1929-nr-50-s-22
Przyjazd Polaków Amerykańskich do Gdyni Kurjer-Zachodni-1929-nr-50-s-22