Przyjmuje tylko prywatnych pacjentów od 8,30 – 10 i od 4 – 6 z wyjątkiem soboty Diaterma – Kwarcowa lampa – Pantostat – Radiostat Kąpiel elektryczna Dr. med. BOBKOWSKI … // Dziennik Bydgoski. – 1929, z dnia 27 czerwca, s. 6