[Przystępując do wydawania czasopisma “Morze”] / H. Pistel // Morze. – 1924, nr 2, s.

Morze 1924 nr 1. - 1935, nr 1