Przyszłość czeskiego tranzytu : rozmowa z inż. Vaclavem Stareckiem, generalnym przedstawicielem Kolei Czeskich (CD) w Polsce / rozm. Jan Warpachowski

Przyszłość czeskiego tranzytu