RATUSZ: INFORMACJE RADY I PREZYDENTA GDYNI 30 listopada – 6 grudnia 2018 r. (Nr 1345 rok XXVII)