Ratusz – Informacje Rady i Prezydenta Miasta. – 1994, 28 stycznia – 3 lutego