Ratusz – Informacje Rady i Prezydenta Miasta. – 1994, 21 – 27 stycznia