RATUSZ. Informacje Rady i Zarządu Miasta. – 1999, 29 stycznia – 4 lutego