Zagospodarowanie polskiego morza Troską szerokich warstw społecznych // ABC. – 1929, nr 20, s. 4