Rekordowy miesiąc dla Gdyni // Codzienna Gazeta Handlowa. – 1933, nr 188, s. 1

Rekordowy miesiąc dla Gdyni

Rekordowy miesiąc dla Gdyni