Rezerwat przyrody “Kępa Redłowska” / Jerzy Szukalski // Rocznik Gdyński. – 1997, nr 12, s. [201]-[206]. – Map.

Pięćdziesiąt lat Wojskowej Drukarni w Gdyni