Pięćdziesiąt lat wojskowej drukarni w Gdyni / Tadeusz Bobryk // Rocznik Gdyński. – 1997, nr 12, s. [197]-200. – Il.

Pięćdziesiąt lat Wojskowej Drukarni w Gdyni