Roczne walne zebranie P. C. K. w Gdyni // Gazeta Gdańska. – 1937, nr 31, s. 5

Roczne walne zebranie P. C. K. w Gdyni